June 2023

Kup Prosvjete 2023 – Krstonijević najbolji

Šahovski klub “Prosvjeta” u saradnji sa Šahovskim savezom Crne Gore i Univerzitetom Crne Gore organizovao je u subotu, pojedinačni šahovski turnir Kup Prosvjete 2023. Svečana sala Srednje medicinske škole ugostila je pedesetak [ Više ... ]

14.06.2023