OBRAZAC ZA PRIJAVU TURNIRA

Prema regulativi Šahovskog saveza Crne Gore ( Pravilnik o organizaciji takmičenja) klubovi i društva koji žele da organizuju šahovske turnire moraju prijaviti turnir u predviđenom roku kancelariji saveza i rejting administratoru na predviđenom obrascu.

Obarazac se može preuzeti na ovom linku.

Molimo sve klubove koji žele da ubuduće organizuju turnire da se drže procedure jer u suprotnom turniri neće biti rejtingovani ali ni publikovani ni propagirani od starne ŠSCG jer prema Zakonu o sportu sve sportske  aktivnosti moraju biti sprovedene u okviru i  isključivo uz saglasnost nadležnog sportskog saveza. 

Zakon o sportu predviđa kaznene odredbe za saveze i klubove ukoliko se ne pridržavaju gore navedenog.

Takođe podsjećamo buduće organizatore da pravo učešća na ovim turnirima imaju samo registrovani igrači (Pravilnik o registraciji).

ŠSCG će sa svoje strane, u okviru mogućnosti, i dalje nastaviti da pruža tehničku i drugu podršku isključivo takmičenjima koja su prijavljena i organizovana u skladu sa regulativom ŠSCG.