SPONZORI

RADNO VRIJEME

Radnim danima od 8 – 14 časova.
ul. 4 Jul 37, Podgorica
Tel.:020/662-165,
faks: 020/662-164
e-mail: office@sahcg.me
ž.r.: 530-53794-39 NLB Banka

ŠAHOVSKI PROBLEMI

TURNIRI U NAJAVI

KORISNI LINKOVI