STIPENDIJE ZA 2020. GODINU

Ime i prezime sportiste Period stipendiranja
Nikola Đukić 01.01-31.12.2020.
Luka Drašković 01.01-31.12.2020.
Aleksandar Tomić 01.01-31.12.2020.
Miloš Pečurica 01.01-31.12.2020.
   
Nikolina Koljević 01.01-31.12.2020.
Tijana Rakić 01.01-31.12.2020.
Mateja Popović 01.01-31.12.2020.
Selena Zindović 01.01-31.12.2020.
Milena Mosurović 01.01-31.12.2020.
   
Peko Đurović 01.01-31.12.2020.
Milo Pobor 01.01-31.12.2020.
Vuk Miletić 01.01-31.12.2020.
Savo Vujović 01.01-31.12.2020.
Đorđe Anđelić 01.01-31.12.2020.