O NAMA

SSCG

Predsjednik:Jovan Milović068 841 140
Počasni predsjednik:Božidar Ivanović 
Generalni sekretar:Boro Miljanić068 810 937
Sportski direktor:Predrag Nikač068 810 938
Rejting administrator:Igor Vujačić068 841 143
PR saveza:Mitar Đukanović068 841 141
Tel/fax:+382 20 662 164
Adresa:4. Jula 37, 81000 Podgorica, Crna Gora
email:office@sahcg.me
 sahcgregistracija@gmail.com
Radno vrijeme:radnim danima od 8 do 14 časova