STIPENDIJE

STIPENDISTI  MINISTARSTVA SPORTA I MLADIH

  Ime i prezime sportiste Period stipendiranja
     
1. Nikola Đukić 01.01-31.12. 2019.
2. Luka Drašković 01.01-31.12. 2019.
3. Aleksandar Tomić 01.01-31.12. 2019.
4. Andrej Šuković 01.01-31.12. 2019.
     
5. Nikolina Koljević 01.01-31.12. 2019.
6. Nevena Radošević 01.01-31.12. 2019.
7. Tijana Rakić 01.01-31.12. 2019.
8. Mateja Popović 01.01-31.12. 2019.
9. Neda Bojović 01.01-31.12. 2019.
10. Anastasija Mandić 01.01-31.12. 2019.
     
11. Peko Đurović 01.01-31.12. 2019.
12. Miroljub Ćirović 01.01-31.12. 2019.
13. Dario Alivodić 01.01-31.12. 2019.
14. Danilo Pobor 01.01-31.12. 2019.
15. Marko Vučković 01.01-31.12. 2019.
16. Milo Pobor 01.01-31.12. 2019.
17. Savo Vujović 01.01-31.12. 2019.
18. Đorđe Anđelić 01.01-31.12. 2019.
19. Vuk Miletić 01.01-31.12. 2019.
20. Darko Šuković 01.01-31.12. 2019.