OSTALI ODBORI

STRUČNI ODBOR

—-

TAKMIČARSKA KOMISIJA

—-

 DISCIPLINSKA KOMISIJA

Petar Radović
Jovo Batrićević
Savo Bakrač
Zoran Cerović
Nebojša Knežević

KOMISIJA ZA PIONIRSKI I OMLADINSKI ŠAH

Nebojša Pobor
Zoran Radošević

 GENERALNI  SEKRETAR

Boro Miljanić, IM, tel:069/541-137

 ADMINISTRATOR

REJTING ADMINISTRATOR

Igor Vujačić, email: rejting@sahcg.me

ADMINISTRATOR SAJTA

Đorđije Brajović