OSTALI ODBORI

STRUČNI ODBOR
Predrag Nikač
Aleksandra Milović
Miloš Pečurica
TAKMIČARSKA KOMISIJA
Igor Vujačić
Bojan Prijović
Željko Obadović
Dragan Čadjenović
Aleksandar Tomić
 DISCIPLINSKA KOMISIJA
Zoran Cerović
Jovo Batrićević
Savo Bakrač
Nebojša Knežević
Mišo Bukvić
KOMISIJA ZA PIONIRSKI I OMLADINSKI ŠAH
Nebojša Pobor
Savo Bakrač
Božidar Kisić
 GENERALNI  SEKRETAR
Boro Miljanić, IM, tel:069/541-137
REJTING ADMINISTRATOR
Igor Vujačić, email: rejting@sahcg.me
ADMINISTRATOR SAJTA
Đorđije Brajović
Mitar Djukanović