SAOPŠTENJA

OBAVJEŠTENJE

Shodno zaključku sa poslednje sjednice Upravnog odbora ŠSCG, predsjednik ŠSCG Lazar Aković i predsjednik Skupštine ŠSCG Milinko Rabrenović dogovorili su da termin održavanja Vanredne i Redovne Skupštine ŠSCG bude 12. aprila 2014. godine. [ Više ... ]

14.03.2014

Zaključci sa Upravnog odbora

1. Lazar Aković je za predsjednika ŠSCG izabran od strane Upravnog odbora na legitiman i legalan način, a u skladu sa odredbom čl. 37 Statuta ŠSCG, koja sasvim jasno propisuje: „Kada predsjednik Saveza podnese ostavku, ili je definitivno [ Više ... ]

05.03.2014

1 8 9 10