DOKUMENTACIJA VEZANA ZA ORGANIZACIJU PRVENSTVA EVROPE ZA MLADE ŠAHISTE 2014. GODINE U BUDVI

Prema odluci sa 7. sjednice Upravnog odbora, Šahovski savez Crne Gore objavljuje sva dokumenta vezana za organizaciju Prvenstva Evrope za mlade šahiste, a koja se nalaze u posjedu Saveza.

Prema odluci sa 7. sjednice Upravnog odbora, Šahovski savez Crne Gore objavljuje sva dokumenta vezana za organizaciju Prvenstva Evrope za mlade

šahiste, a koja se nalaze u posjedu Saveza.

2011. GODINA:

1) NVU ljubitelja šaha “Potez” iz Nikšića 20. juna 2011. godine uputilo je dopis Šahovskom savezu Crne Gore sa predlogom

za organizaciju Prvenstva Evrope za mlade šahiste.

Dopis možete preuzeti ovdje >>>

2) Šahovski savez Crne Gore dopisom u formi sporazuma 28. juna 2011. godine obavijestio NVU “Potez” o prihvatanju predloga i slanju

dokumentacije Evropskoj šahovskoj uniji.

Sporazum možete preuzeti ovdje >>>

3) NVU ljubitelja šaha “Potez” iz Nikšića 30. juna 2011. godine uputilo je dopis Šahovskom savezu Crne Gore u kome u

cjelosti potvrđuje saglasnost sa sporazumom.

Dopis možete preuzeti ovdje >>>

4) Šahovski savez Crne Gore obavijestio je 23. septembra 2011. godine Evropsku šahovsku uniju da sva prava i obaveze vezane za organizaciju

Prvenstva Evrope za mlade u šahu prepušta NVU “Potez”.

Dopis možete preuzeti ovdje >>>

2013. GODINA

5) Uz saglasost NVU “Potez”, 13/15. februara 2013. godine potpisan je ugovor o generalnom sponzorstvu uzmeđu Šahovskog saveza Crne Gore

i kompanije “m:tel Crna Gora”.

Ugovor možete preuzeti ovdje >>>

6) Šahovski savez Crne Gore i NVU “Potez” 17. maja 2013. godine potpisali su sporazum o načinu na koji će NVU “Potez”

izmiriti finansijske obaveze prema Šahovskom savezu Crne Gore.

Tekst sporazuma možete preuzeti ovdje >>>

7) Šahovski savez Crne Gore 6/7. juna potpisao je sa Mediteranskim sportskim centrom Budva ugovor o korišćenju sale.

Ugovor možete preuzeti ovdje >>>

8) Šahovski savez Crne Gore potpisao je 18. septembra sa Osnovnom školom “Stefan Mitrov Ljubiša” iz Budve ugovor o

korišćenju školskih sala.

Ugovor možete preuzeti ovdje >>>

9) Šahovski savez Crne Gore i NVU “Potez” 15. novembra 2013. godine potpisali su Zapisnik u kome je konstatovano izmirenje finansijskih

obaveza i ispunjenje spoazuma iz juna 2011. godine.

Zapisnik možete preuzeti ovdje >>>

NAPOMENA: sva dokumenta nalaze se u posjedu i vlasništvu Šahovskog saveza Crne Gore. Objavljivanje kopija ovih dokumenata, prepisa

djelova ili teksta u cjelini, nije dozvoljeno bez odobrenja Šahovskog saveza Crne Gore.