SAOPŠTENJE SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE

Upravni odbor Šahovskog saveza Crne Gore održao je 7. sjednicu u četvrtak, 20. februara. Pruisustvovali su svi članovi, izuzev Petra Radovića, iz zdravstvenih razloga. Više >>>

Na početku sjednice predsjednik ŠSCG Vladimir Šakotić upoznao je članove UO sa kompletnom dokumentacijom vezanom za Prvenstvo Evrope za mlade šahiste u Budvi. Povod je bio zahtjev pravnog zastupnika šest šahovskih klubova (članova Premijer lige), da im Šahovski savez Crne Gore dostavi određenu dokumentaciju shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama CG

Šakotić je zamolio članove Upravnog odbora i ostale prisutne, a posebno dokazane stručnjake pravne i ekonomske struke da iznesu svoje mišljenje o validnosti i zakonitosti dokumentacije. U diskusiji su učestvovali Jusuf Kalamperović, Lazar Aković i Zoran Radošević, ugledni pravnici i Ismet Skenderović, predsjednik Nadzornog odbora, inače priznati stručnjak ekonomske struke i licencirani revizor.

U raspravu su se uključili i ostali članovi Upravnog odbora i koordinatori.

Na kraju diskusije, Upravni odbor Šahovskog saveza Crne Gore, po ovoj tački Dnevnog reda donio je sledeće zaključke:

– Šahovski savez Crne Gore ne podliježe kao insitucija Zakonu o slobodnom pristupu informacijama CG. Međutim, Upravni odbor ne vidi ni jednu prepreku da dostavi sva dokumenta kojima Savez raspolaže. Upravni odbor prihvatio je predlog predsjednika Šakotića da svi dokumenti budu objavljeni na internet stranici Saveza i to će biti učinjeno početkom naredne sedmice.

– Upravni odbor konstatovao je da su sva dokumenta i sporazum u vezi organizacije Prvenstva Evrope u Budvi potpisani u junu i septembru 2011. godine, od strane tadašnjeg predsjednika ŠSCG Srđe Dragaševića, pa samim tim sadašnji predsjednik i rukovodstvo ŠSCG ne mogu snositi nikakvu odgovornost kada je sklapanje ovog posla u pitanju.
Obzirom da je sporazumom prepuštena tehnička organizacija, Šahovski savez nije bio strana u poslu, pa samim tim ne posjeduje Ugovore sa Evropskom šahovskom unijom, HG “Budvanska rivijera”, niti ostale podatke vezane za ovaj posao, konstatovao je Upravni odbor.

– Upravni odbor je uvidom u postojeću dokumentaciju konstatovao da je Sporazum između ŠSCG i NVU “Potez” u cjelosti ispunjen i da je Šahovski savez Crne Gore od Prvenstva Evrope za mlade šahiste prihodovao 51.457 Evra i to 36.457 Evra od sporazuma sa NVU “Potez” i 15.000 Evra od sponzorstva “m:tel Crna Gora”. Prihodi su ocijenjeni kao veoma zadovoljavajući i spasonosni za finansijsku situaciju u kojoj je Šahovski savez Crne Gore prije toga bio.

– Upravni odbor Šahovskog saveza Crne Gore razgovarao je o sprovođenju odluke Skupštine ŠSCG o angažovanju nezavisne revizorske institucije koja će ocijeniti finansijske izvještaje o poslovanju Saveza u 2013. godini. Članovi UO obaviješteni su o prestanku vođenja knjigovodstva ŠSCG na dan 31. 12. 2011. godine, zbog navodne zakonske odredbe prema kojoj ŠSCG nije obavezan da predaje završni račun i bilanse.
Članovi Upravnog odbora prihvatili su mišljenje Ismeta Skenderovića da nije moguće retroaktivno voditi knjigovodstvo u protekle dvije godine, a samim tim ni angažovati nezavisnu revizorsku instituciju, jer ona se isključivo bavi ocjenom finansijskih izvještaja.
Imajući u vidu da se odluka Skupštine ŠSCG o angažovanju revizora odnosila prije svega na podatke vezane za Prvenstvo Evrope za mlade u Budvi, Upravni odbor prihvatio je predlog Ismeta Skenderovića da se angažuje sudski vještak finansijske struke koji će ocijeniti zakonitost i vjerodostojnost finansijskih izvještaja i dokumenata vezanih za ovaj posao.

Na samom početku rasprave predsjednik ŠSCG Vladimir Šakotić istakao je da je kriza u crnogorskom šahu duboka, podijeljenost velika i da nije siguran koliko je pametno da u takvim okolnostima obavlja ubuduće funkciju predsjednika ŠSCG. Šakotić je zamolio članove UO da ozbiljno razmotre opciju da se on povuče sa svih funkcija u ŠSCG, a da prema Statutu na mjesto predsjednika bude izabran neko od članova Upravnog odbora.

Svi članovi Upravnog odbora, kao i ostali prisutni na sjednici pružili su punu podršku Šakotiću i zatražili od njega da i dalje obavlja funkciju predsjednika, obzirom na dosadašnji kvalitetan rad i činjenicu da prema dostupnoj dokumentaciji nije učinio ni jedan prestup niti na bilo koji način oštetio Savez.

Zahvaljujući na podršci, Šakotić je zaključio sjednicu iskazujući lični stav da bez obzira na jednoglasnu podršku, nije uvjeren da njegov ostanak doprinosi jedinstvu šahovske organizacije i ostavio sebi mogućnost da u narednih nekoliko dana razmisli i donese definitivnu odluku.