OBAVJEŠTENJE


Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna Statuta ŠSCG, koji je objavljen na zvaničnom sajtu ŠSCG, održaće se 22. marta 2014. godine u prostorijama Šahovskog saveza, ul. 4 jul br. 37 Podgorica sa početkom u 9,00 časova i pozivaju se zainteresovani da učestvuju u raspravi (kojoj će prisustvovati Nikola Borozan potpredsjednik ŠSCG), kako bi UO utvrdio Predlog Statuta i dostavio ga Skupštini na usvajanje.
Kancelarija ŠSCG