REDOVNA SKUPŠTINA ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE

Podgorica, Hotel City 12.12.2015.  ( 10,00 – 14,20)

Danas je u Hotelu City u Podgorici održana redovna skupština Šahovskog saveza Crne Gore. Skupštini su pored delegata, članova Upravnog odbora, brojnih šahista prisutvovali i predstavnici Uprave za mlade i sport i Crnogorskog olimpijskog komiteta i predstavnici medija. Na početku rada učesnike su pozdravili direktor Uprave za mlade i sport Igor Vušurović i Branimir Ivanović, glavni inspektor za sport i ukazali na svoje viđenje situacije u crnogorskim sportskim savezima pa i šahovskom. Nakon diskusije o dopuni dnevnog reda izvještaj Nadzornog odbora je obrazložio predsjednik Ismet Skenderović koji je izuzetno pozitvno ocjenio rad ŠSCG u proteklom periodu. Izvještaj o radu ŠSCG i finansijski izvještaj između dvije skupštine podnijela je predsjednica ŠSCG Angelina Vuković koja je govorila o izuzetnim rezultatima koje je ŠSCG ostvario u ovoj godini. Prezentiran je video materijal koji je ilustrativno pokazao postignuto. Nakon toga nastupila je žučna rasprava po svim tačkama dnevnog reda. Pored konstruktivnih  diskusija  ogroman broj delagata je često odstupao od dnevnog reda. Rasprave su često imale isključivo ličnu konotaciju jer je rad ŠSCG gledan iz ličnog ugla.  Reprezentativci Đukić i Blagojević su tražili bolji status reprezentacije i reprezentativaca. Pojedini delegati su odgovorili zahtjevom za bolji status omladinskog šaha  a drugi za bolji status klubova, amaterskog i masovnog šaha. Zaključak je da je u okviru sredstava koja je veoma teško nabaviti (budžet ŠSCG je  preko 90.000 eura) teško  rasporediti na sve strane da svi budu zadovoljni.  Posle vođe od četiri sata rada Skupština je velikom većinom prihvatila izvještaj  o radu i finanasijski izvještaj pozitivno se izjasnivši o radu rukovodstva saveza. Prihvaćeni su predlozi da se naloži svakom sledećem rukovodstva ŠSCG da aktivno nastavi da pomaže istragu nadležnih državnih organa o Prvenstvu Evrope za mlade, Budva 2013. i da uzima aktivno učešće u postupku pred Etičkom komisijom FIDE u vezi sa predmetnim takmičenju kao i da se  u narednom periodu  popravi status reprezentativnih selekcija.

Nakon toga je konstatovana ostavka Predsjednice Šahovskog saveza Crne Gore Angeline Vuković ali i čitavog Upravnog odbora koji se solidarisao sa predsjednicom. Predsjednica nije željela da se glasa o njenoj ostavci što su predložili neki delegati  jer  je ona neopoziva.

Upravni odbor će rukovoditi savezom do Izborne skupštine koja će se najvjerovatnije održati 23  januara naredne godine. Na kraju skupštine kompletan nadzorni odbor (Ismet Skenderović, predsjednik; Dr Adnan Strković,član, Stevan Lepetić,član) je podnio ostavku.

Skupštinom je presjedavao dr. Svetozar Cerović

Skupština je završila svoj rad oko 14,20.