ODLUKA ETIČKE KOMISIJE FIDE (ETH)

Konačna odluka ETH eng (FINAL DECISION) – link

Konačna odluka ETH mne – link

 

U toku 42. Šahovke olimpijade održan je sastanak Etičke komisije FIDE (ETH)

Kažnjeni Danailov, Šakotić i Stoisavljević

 

zasijedanje-eticke-komisije-fideBivši predsjednik Šahovskog saveza Crne Gore (ŠSCG) Vladimir Šakotić suspendovan je na 3 godine od držanja bilo kog položaja u Svjetskoj šahovskoj federaciji FIDE ili njenim federacijama članicama zbog kršenja Etičkog kodeksa FIDE prilikom organizacije Prvenstva evrope za mlade, Budva 2013. To je epilog sastanaka Etičke komisije FIDE (ETH), održanih od 6. do 8. septembra 2016. u Bakuu (Azerbejdžan), za vrijeme 42. Šahovske olimpijade.

Postupak pred Etičkom komisijom FIDE pokrenut je na osnovu žalbi koje su ETH podnijeli Šahovski savez Crne Gore i Evropska šahovska unija (ECU) protiv bivšeg predsjednika ŠSCG i izvršnog direktora ECU Vladimira eticka-komisija-fideŠakotića, bivšeg predsjednika ECU Silvia Danailova i bivšeg generalnog sekretara ECU Save Stoisavljević zbog njihovog postupanja u vezi sa organizacijom Prvenstva Evrope za mlade, Budva 2013. U sklopu postupka je 7. septembra u Bakuu održano usmeno saslušanje pred Etičkom komisijom, kojem je prisustvovala četvoročlana delegacija ŠSCG, predvođena predstavnikom Uprave za mlade i sport Vlade Crne Gore Branimirom Ivanovićem. Saslušanju su prisustvovali i predstavnici Evropske šahovske unije, dok se niko od tuženih nije pojavio, iako su bili uredno pozvani.

Naši predstavnici su detaljno obrazložili Etičkoj komisiji, uz obilje priloženog dokaznog materijala, kako su tuženi svojim postupcima prilikom organizacije Prvenstva Evrope za mlade, Budva 2013, nanijeli veliku materijalnu i ethics_commission_fotomoralnu štetu Šahovskom savezu Crne Gore. Tom prilikom prekršeni su statuti i pravilnici ŠSCG i ECU, kao i brojni zakoni države Crne Gore. Navode ŠSCG podržali su i predstavnici Evropske šahovske unije, uz poseban osvrt na štetu koju je tom prilikom pretrpjela i sama ECU.

Konačna odluka Etičke komisije FIDE, jednoglasno donesena, je da se Vladimir Šakotić suspenduje na 3 godine (maksimalna kazna), Silvio Danailov na 18 mjeseci, a Sava Stoisavljević na 6 mjeseci. Etička komisija će detaljno obrazloženje odluke dostaviti svim zainteresovanim stranama u roku od mjesec dana od donošenja odluke, na kojoj je datum 9. septembar 2016.

Šahovski savez Crne Gore