SAOPŠTENJE SA TREĆE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ŠSCG

Treća sjednica Upravnog odbora Šahovskog saveza Crne Gore (ŠSCG) održana je 7.marta 2020 godine u Baru. Na njoj je donešeno više odluka a između ostalog:

 • Usvojen  je Izvještaj o radu ŠSCG za 2019. godinu zajedno sa Izvještajima o organizaciji Kupa evropskih prvaka i Evropskog školskog kupa koji su održani 2019. godine u Ulcinju.
 • Usvojene su  izmjene Kalendara takmičenja ŠSCG za 2020. godinu.
 • Usvojen je budžet ŠSCG za 2020. godinu.
 • Usvojeni su Uslovi i kriterijumi za dodjelu šahovskih stipendija po kojima će se ubuduće dodjeljivati stipendije namjenjene mladim sportistima.
 • Donijeta je odluka da se svim našim  predstavnicima na Prvenstvima Evrope i Svijeta za mlade šahiste koji osvoje 50% poena  (4,5 poena iz 9 partija ili 5,5, poena iz 11 partija) i više refundiraju svi troškovi (putni troškovi i registraciona taksa). U suprotnom ovi troškovi padaju na teret učesnika ili njihovih klubova.
 • Usvojen je Akcioni plan uvođenja šaha u škole.
 • Konstatovano je  da klubovi koji su izbrisani iz registra sportskih organizacija (ŠK Nikšić, ŠK Rumija, ŠK Ibar) ne mogu učestvovati u radu organa ŠSCG kao ni na zvaničnim takmičenjima. U slučaju da se ovi klubovi ponovu registruju moraće početi takmičenja od Druge lige. Izuzetak je ŠK Nikšić kome je ostavljena mogućnost da u slučaju da uspješno završi započeti upravni postupak protiv Odluke Ministarstva sporta i mladih o brisanju do 1. juna može zadržati svoje mjesto u Premijer ligi.
 • Donijeta je odluka da se klubovima koji su ne izvršavaju svoje finansijske obaveze prema ŠSCG prema protokolu o priznanju duga da rok  do 31. marta 2020. da izmire svoje obaveze. U suprotnom ovi klubovi se neće moći registrovati, učestvovati u radu organa ŠSCG kao ni u sistemu takmičenja ŠSCG a informacija o neizvršavanju finansijskih obaveza biće dostavljena Ministarstvu sporta i mladih.
 • Zbog objektivnih okolnosti, a uzimajući u obzir da je prva godina primjene Pravilnika o takmičenju, i da mnogi klubovi nijesu bili valjano informisani, ŠSCG neće sankcionisati klubove koji su na zvaničnim ekipnim takmičenjima koja su organizovana do održavanja sjednice (Premijer, Prva, Druga i Pionirska liga kao i Ekipni kup), na pojedinim kolima nastupali u nepotpunim sastavima. Međutim ubuduće će se ova odredba striktno primjenjivati i klubovi će morati nastupati u kompletnim sastavima. U suprotnom, biće sankcionisani u skladu s Pravilnikom o takmičenjima.
 • Za selektora obje seniorske reprezentacije izabran je velemajstor Merab Gagunashvili. On će osim selektorskih obavljati i trenerske zadatke. Njemu je data obaveza da napravi plan rada u cilju podmlađivanja ali i poboljšanja rezultata naših reprezentacija.
 • Za trenera koji će raditi sa mladima izabran je velemajstor Ivan Ivanišević.
 • Za sportskog direktora reprezentacije izabran je internacionalni majstor Predrag Nikač.

Izmjenjeni kalednara takmičenja ŠSCG

Uslovi i kriterijumi za dodjelu šahovskih stipendija za 2021. godinu