Poziv za Izbornu skupštinu Šahovskog saveza Crne Gore i Odluka

Skupština će se održati u Hotelu City u Podgorici, 23. januara 2016. godine.

Na sledećim linkovima pogledati odluku i poziv:

Materijal za tačke 4 i 5  dnevnog reda postavićemo u roku od sedam dana.

Materijal za tačku 6 dnevnog reda postavićemo kada se za to stvore uslove, nakon Božićnih praznika.