Novi predsjednik ŠSCG Radojica Grba preuzeo dužnost

Primopredaja dužnosti u ŠSCG

U utorak, 02. februara 2016. u kancelariji Šahovskog saveza Crne Gore održana je primopredaja dužnosti predsjednika ŠSCG. Dosadašnja predsjednica Angelina Vuković predala je brojnu, sistematizovanu dokumentaciju i upoznala svog naslednika Radojicu Grbu o stanju u ŠSCG na dan predaje dužnosti. Tom prilikom potpisani su Zapisnik o primopredaji knjigovodstvene i ostale dokumentacije nastale od 07.04.2014. do 31. 12.2015. godine, Zapisnik o primopredaji finansijskog stanja i Zapisnik o primopredaji namještaja, opreme, pečata, ključeva i djelovodnika. Primopredaji su, osim Angeline Vuković i Radojice Grbe, prisustvovali Predrag Marković, Ismet Skenderović, Jovan Milović, Maja Ljumović i Boro Miljanić koji su potpisali  navedene zapisnike.

  1. Zapisnik o primopredaji knjigovodstvene i ostale dokumentacije nastale od 07.04.2014. do 31. 12.2015. godine
  2. Zapisnik o primopredaji finansijskog stanja
  3. Zapisnik o primopredaji namještaja, opreme, pečata, ključeva i djelovodnika

Odmah zatim promjenjeni su podaci u Upravi za mlade i sport o novom predsjedniku ŠSCG čime su se stekli uslovi da novi predsjednik ŠSCG Radojica Grba počne sa radom.