Druženje na 64 polja

Na Ivanovim koritima održana šahovska simultanka Inter majstora Blaža Kalezića sa djecom iz dijaspore i predavačima Ljetnje škole

Podgorica 28.07.2016.

20160727_165021 U organizaciji Zavoda za školstvo, kompanija Laridor i Prisma-korporativne komunikacije, te podršku Šahovskog Saveza Crne Gore, juče je na Ivanovim koritima Ljetnju školu „Crna Gora – moja postojbina”, posjetio Inter majstor Blažo Kalezić, koji je sa polaznicima Škole i predavačima odigrao simultanku na 20 tabli. Reprezentativac Crne Gore, je bio na visini zadatka i realizovao prednost svoje šahovske snage na svim tablama, da bi druženje nastavio u ostalim aktivnostima Ljetnje škole, a sportska takmičenja su krunisana poklonima za najbolje takmičare u vidu lopti i souvenir – majica sa crnogorskim motivima.

Od Radovana Popovića, direktora Zavoda za školstvo saznajemo da su ovaj Zavod i Uprava za dijasporu tradicionalno, već deseti put, organizovali Ljetnju školu „Crna Gora – moja postojbina” za djecu crnogorskih iseljenika na Ivanovim koritima, a sada ovdje boravi 56-oro djece iz 11 država. Djeca iz Argentine i Urugvaja, ove godine prvi put pohađaju ovu Ljetnju školu.20160727_165032

“Program Ljetnje škole „Crna Gora – moja postojbina“ namijenjen je djeci crnogorskih iseljenika i realizuje se u dvije faze – jedna na Cetinju u trajanju od 10 dana i druga, u državi u kojoj iseljenici žive. Upoznavanje i podizanje svijesti o kulturno-istorijskoj baštini Crne Gore i Cetinju ostvaruju se kroz realizaciju programa koji su usvojeni od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje i za njih su urađeni udžbenici. U program Škole uvrštene su i propratne aktivnosti: sportske igre i takmičenja, viteške igre, igre orijentacije, igre bez granica, izleti, muzičke večeri, razgledanje okolnih znamenitih područja, završna svečanost i dodjela diploma. Program Škole je otvorenog tipa, a oslanja se na model aktivnog učenja koji podrazumijeva kreativan pristup, zanimljive radionice, predavanja u zatvorenom i otvorenom prostoru i sportsko-rekreativne aktivnosti.” – zaključuje Popović.