Ivanova Korita

Druženje na 64 polja

Na Ivanovim koritima održana šahovska simultanka Inter majstora Blaža Kalezića sa djecom iz dijaspore i predavačima Ljetnje škole Podgorica 28.07.2016. U organizaciji Zavoda za školstvo, kompanija Laridor i Prisma-korporativne komunikacije, [ Više ... ]

02.08.2016