ŠK Nikšić

Novogodišnji turnir ŠK Nikšić

ŠKU subotu 24.12.2016.god. od 16h do 18h30min održan je brzopotezni turnir u 9 kola sa 5 min po igraču u prostorijama gradskog šahovskog kluba Nikšić, koji je osnovan još daleke 1923 godine, u izvanrednim uslovima u kojima se čuvaju [ Više ... ]

27.12.2016