rnogorska kulturna mreža

VI festival CKM u Nikšiću

U subotu 12.09.2015.god. u 17h na trgu Slobode u Nikšiću u prijatnoj ljetnoj večeri održan je VI festival sporta i zabave u odličnoj organizaciji Crnogorske kulturne mreže ( CKM ). U prvom dijelu ove kulturno-sportske i turističke [ Više ... ]

14.09.2015