Odluke UO

Na poziv zainteresovanim licima za mjesto generalnog sekretara prijavila su se tri kandidata i to:

1. Goran Vukadinović, Internacionalni šahovski sudija i diplomirani ekonomista,

2. Radovan Perković, šahista I kategorija i ekonomista,

3. Boro Miljanić, Šahista Internacionalni majstor, klupski sudija, FIDE trener i diplomirani pravnik.

Na poziv zainteresovanim licima za mjesto administratora prijavila se

Maja Ljumović, v.d.administrator, VSS.

Upravni odbor ŠSCG je nakon provjere dokumentacije i obavljenog razgovora sa prijavljenim kandidatima donio sledeće odluke:

Odluka o imenovanju generalnog sekretara Odluka 1

Odluka o imenovanju administratora Odluka 2