IZVJEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE ŠAHOVSKOG KLUBA „KOTOR“

Redovnu skupštinu kotorski šahisti ni ove godine nisu mogli održati u klupskim prostorijama. Skupština je održana 8. aprila u studentskom domu „Spasić-Mašera“, čije rukovodstvo je do sada više puta pomagalo klubu da ostvari svoje aktivnosti.

Problem neupotrebljivosti klupskog prostora dominirao je kao tema u diskusijama prisutnih članova kluba. Predsjedavajući Veselin Salamadija izložio je hronologiju događaja koji su prethodili isključenju električne energije u šahovskom klubu. Opština Kotor i Elektroprivreda Crne Gore ne mogu se složiti oko toga da li je dug ranijih korisnika prostorija plaćen, a žrtve njihovog nesporazuma su kotorski šahisti.

Sekretar Antun Vih ukazao je da u ovakvoj situaciji kotorski šah sve dublje upada u krizu. Članstvo se osipa zbog nemogućnosti okupljanja, druženja i igranja šaha. Najmlađe šahiste teško je motivisati i zadržati jer im se ne mogu ponuditi sadržaji koje nudi svaki normalan šahovski klub. Šteta je što se to događa baš u vremenu velikog porasta popularnosti šahovske igre u svijetu.

Odlučeno je da se u kontaktu sa Opštinom Kotor ponovo pokrene pitanje aktiviranja klupskih prostorija, a prije toga da se istragom dođe do saznanja o porijeklu duga koji onemogućuje klubu normalnu isporuku električne energije.

Izvještaj o radu  i Finansijski izvještaj za 2015. godinu jednoglasno su usvojeni. Prošla godina obilježena je nastupom seniorske ekipe u Premijer ligi, ali planirani opstanak u elitnom društvu nije ostvaren. Ocjena je da postignuti rezultat ipak odgovara kvalitetu igračkog kadra kojim klub raspolaže.

Stručni kadar kluba unaprijeđen je u protekloj godini sticanjem međunarodnih titula na seminarima u organizaciji Međunarodne šahovske federacije (FIDE). Titulu FIDE arbitar (FA) stekli su šahovske sudije Pavle Orbović i Željko Miljanić, dok je Antun Vih dostigao zvanje FIDE instruktora (FI) za obuku mladih šahista.

Od planova koji se odnose na tekuću godinu treba istaći formiranje ekipe koja bi se takmičila u Pionirskoj ligi Crne Gore.

Naglašeno je da radi postizanja efikasnijeg rada treba izvršiti neke statutarne promjene koje se odnose na funkcionisanje Upravnog odbora.

 

U Kotoru 09.04.2016.g.                             Izvještaj pripremio  Antun Vih, sekretar š.k. „Kotor“