Drugo prvenstvo Crne Gore za mlade u ubrzanom šahu – Raspis

RASPIS

Šahovski savez Crne Gore 14. decembra 2014. godine u saradnji sa Šahovskim klubom “Dijagonale” organizuje  Drugo prvenstvo Crne Gore za mlade u ubrzanom šahu koje će se održati u OŠ”Oktoih” u Podgorici.

Načelni raspored takmičenja:  

Do 10,30 Potvrda učešća
11,00 Početak – 1. kolo
13,30 – 14,00 Pauza
17,00 Svečano zatvaranje

 

Napomena: Postoji mogućnost izmjene rasporeda takmičenja u zavisnosti od broja prijavljenih takmičara, o čemu će takmičari biti upoznati prije početka takmičenja.

 

Pravo nastupa imaju svi mladi šahisti:

– do 8 godina –   rođeni 2006. i mlađi              – do 14 godina – rođeni 2000. i mlađi

– do 10 godina – rođeni 2004. i mlađi              – do 16 godina – rođeni 1998. i mlađi

– do 12 godina – rođeni 2002. i mlađi              – do 18 godina – rođeni 1996. i mlađi

           Sistem igre:

  1. U grupama do 4 učesnika – dvokružni Bergerov turnir
  2. U grupama do 10 učesnika – Bergerov turnir
  3. U grupama preko 10 učesnika – Švajcarski sistem, 7 kola

 

Takmičenje će se održati u 12 grupa, odvojeno u kategorijama dječaka i djevojčica. U slučaju da broj djevojčica u grupi bude manji od 3 ili da ukupan broj dječaka i djevojčica bude manji od 6, tada će dječaci i djevojčice igrati u zajedničkoj grupi.

 

Tempo igre iznosi 10 minuta po igraču za cijelu partiju uz bonifikaciju od 5 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog. Rekvizite za igru obezbjeđuje ŠSCG.

Sala za igru:  OŠ”Oktoih” Podgorica.

Prijave učešća podnesene u pisanoj formi (e-mail, faks ili pošta) moraju prispjeti u kancelariju Šahovskog saveza Crne Gore najkasnije do 10. decembra u 14 časova.

Prijavljeni učesnici moraju potvrditi svoje učešće u sali za igru 14. decembra do 10,30 časova.

Nagrade i plasman: pobjednici u svim kategorijama dobijaju pehare, a po troje prvoplasiranih medalje.

 

 

Direktorica turnira
Radmila Milošević
(069 490 279)