Amatersko prvenstvo Evrope u šahu 2018 – USLOVI ZA IGRAČE IZ CRNE GORE

  1.  SMJEŠTAJ U HOTELU ONOGOŠT JE OBEZBJEĐEN PO SLEDEĆIM CIJENAMA

Hotel Onogošt: cijene po osobi/za noć, takse su uključene u cijenu

1/1 (jednokrevetna soba) 33,00 – pun pansion
1/2 (dvokrevetna soba) 30,00 – pun pansion
1/3 (trokrevetna soba) 27,00 – pun pansion

 

  1. REGISTRACIONA TAKSA
  • Registraciona taksa za igrače iz Crne Gore iznosi 30 EUR
  • Registraciona taksa za igrače iz Crne Gore mlađe od 20 godine iznosi      20 EUR
  1. USLOVI IZ TAČAKA 1 I 2 VAŽE SAMO ZA IGRAČE SA CRNOGORSKE REJTING LISTE A KOJI SE PRIJAVE I UPLATE KOTIZACIJU I 30% CIJENE SMJEŠTAJA DO 30.APRILA.

NAKON TOG DATUMA VAŽE USLOVI SMJEŠTAJA I REGISTRACIJE KAO ZA DRUGE TAKMIČARE.

  1. Zbog ograničenog broja mjesta u hotelu važi princip prve.
  2. U slučaju potrebe za organizacijom privatnog smještaja u Nikšiću molimo da se direktno obratite na mejl ŠSCG: office@sahcg.me
  1. Za tumačenje pravilnika u dijelu učešća kontaktirati Sudiju za parovanje Igora Vujačića na mejl: igor@gmail.com