EKIPNI KUP ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE 2017 – RASPIS

Takmičenje se igra po Kup sistemu, baziranom na broju od 16 ekipa, kao putujući, izuzev polufinala i finala koji će se igrati na jednom mjestu.

Ekipe nastupaju na 4 (četiri) table, a svaka ekipa može prijaviti u osnovnom sastavu najviše 8 (osam) igrača. Osnovni sastavi se prijavljuju po slobodnom izboru, bez obzira na titulu, kategoriju ili rejting. Za ekipu u jednom meču može nastupiti i 1 (jedan) igrač van liste MNE.

SASTAVI EKIPA

Pravo učešća u Ekipnom Kupu ŠSCG imaju svi šahovski klubovi registrovani kod ŠSCG za 2017. godinu.

Tempo igre je 2 (dva) časa za 40 poteza + 30 minuta do kraja partije (po igraču) što znači da seansa traje najviše 5 (pet) časova. Ovaj tempo primjenjivaće se u I, II i III kolu. U polufinalu i finalu Kupa ŠSCG tempo igre će biti 90 minuta za 40 poteza + 30 minuta do kraja partije uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez, počev od prvog poteza.

Ukoliko se prijavi više od 16 ekipa, igraće se kvalifikacioni mečevi (I kolo) za plasman u 16 ekipa i to 26. marta 2017. godine. Ukoliko se prijavi 16 ili manje ekipa takmičenje će početi 02.aprila 2017. godine (II kolo).

Raspored takmičenja:

 1. mart 2016. (nedjelja) I kolo 13,00 h
 2. april 2016. (nedjelja) II kolo 13,00 h
 3. april 2016. (nedjelja) III kolo 13,00 h
 4. april 2016. (subota) polufinale
 5. april 2016. (nedjelja) finale

Svi mečevi koji se igraju kao putujući, igraju se u 13,00 časova.

Prijave za učešće sa osnovnim sastavom dostavljaju se kancelariji ŠSCG, najkasnije do 22. marta (srijeda) 2017. godine do 13,00 časova, lično, na e‐mail office@sahcg.me ili putem pošte  na adresu Šahovski savez Crne Gore  ul. “4 jula” 37,  Podgorica.

Način žrebanja:

Ekipe će biti svrstane u Turnirsku tabelu prema prosječnom rejtingu četiri najbolje rejtingovana prijavljena igrača u koje se računa i jedan prijavljeni igrač van MNE liste.

I kolo

Ukoliko se prijavi više od 16 ekipa, igraće se kvalifikacioni mečevi poslednje plasiranih ekipa iz turnirske tabele Ekipnog Kupa ŠSCG da se broj  ekipa svede na 16. Domaćin u ovom kolu će biti  slabije rangirana ekipa.

II kolo

Kada se broj ekipa svede na 16, ekipe će se podijeliti u dvije grupe. Jednu grupu će sačinjavati 8 ekipa, rangiranih od prvog do osmog mjesta a drugu grupu će sačinjavati ekipe rangirane od devetog do šesnaestog mjesta. Nakon toga vršiće se klasično izvlačenje iz prve i druge grupe naizmjenično. Domaćin u ovom kolu će biti ekipe iz druge grupe (slabije rangirane ekipe).

III kolo

Kada se broj ekipa svede na 8, ekipe će se podijeliti u dvije grupe. Jednu grupu će sačinjavati 4 ekipe rangirane od prvog do četvrtog mjesta a drugu grupu će sačinjavati 4 ekipe rangirane od petog do osmog mjesta. Nakon toga vršiće se klasično izvlačenje iz prve i druge grupe naizmjenično. Domaćin se određuje posebnim žrebanjem.

IV i V kolo

Igra se na jednom mjestu. Žrebanje, u okviru jedne grupe, se obavlja 20.aprila 2017.godine u prostorijama ŠSCG u 12,00 časova. U IV kolu (polufinale) prvoizabrana ekipa ima bijele figure a za V kolo (finale i borba za treće mjesto) vrši se posebno žrebanje za boju figura na licu mjesta odmah nakon polufinala.

Domaćina finalnog dijela odrediće Šahovski savez Crne Gore nakon konsultacija sa učesnicima finalnog takmičenja.

Obaveze domaćina: 

 • domaća ekipa dužna je obezbijediti sve neophodne uslove za normalno održavanje meča.
 • uslovnu prostoriju za održavanje meča, sa dovoljno prostora za igrače i publiku
 • neophodne rekvizite (4 šahovska ispravna sata+1 rezervni, 4 šah. garniture + 1 rezervna)
 • formulare za pisanje poteza u partiji
 • formular za prijave ekipa i zapisnik meča
 • domaćin je dužan da izmiri sudijsku taksu koja za meč iznosi 25 €, kao i putne troškove

delegiranom sudiji.

 • za vrijeme održavanja meča nije dozvoljeno konzumiranje alkohola u sali za igru

Napomena:

Svaki delegirani sudija biće ovlašćen od strane ŠSCG da ne dozvoli odigravanje meča ukoliko nijesu ispunjeni ovi  uslovi a protiv kluba i ovlaštenog lica da podnese prijavu.

Raspis »»»