Dobro došli u Nikšić

Dobro došli u Nikšić

Nikšić je raskrsnica puteva sa istoka i zapada, neobična mješavina tradicionalnog i modernog. Drugi je grad u Crnoj Gori po broju stano- vnika (72.443) i najpro- stranija crnogorska opština sa površinom od 2065 km2, što čini 15% ukupne površine Crne Gore. Nalazi se na 630 m nadmorske visine. Dobra saobraćajna povezanost Nikšića sa su- sjednim državama i blizina najznačajnijih turističkih destinacija Crne Gore (sat vremena vožnje do obale Jadranskog mora ili skijališta na Žabljaku) su među najznačajnijim faktorima razvoja.

Trebjesa je miljenica Nikšićana, sa prirodom koja ćevas naprosto opči- niti. Ovo je raj za zalju- bljene, staza zdravlja za sportiste i rekreativce, kutak za penzionere i pluća našeg grada. Na vrhu brda nalazi se hotel, koji predstavlja i vi- dikovac sa kojeg se pruža najljepši pogled. U podnožju Trebjese nalaze se teniski tereni, stadion malih sportova, sala za borilačke sportove, fudbalski teren, trim staza, hotel, sportski centar Trim, šetalište „Vito Nikolić“ i gradski park.

Vučje izgleda čarobno kada je prekriveno sni- jegom, ali njegovu ljepotu možete sagledati i to- kom ostalih godišnjih doba kada ćete biti opijeni šarenilom predivnih boja i nezaboravnim pejzažima.

Ski centar Vučje udaljen je 20-ak kilometara od Nikšića i nalazi se na nadmorskoj visini većoj od 1300 m. Sa- držaji koje objedinjuje su: planinarski dom-motel, restoran i kafana. Rekre- ativcima i sportistima su na raspolaganju 4 skijaške staze i predjeli pogodni za zimske sportove, plani- narenje, planinski biciklizam: Morakovo, Krnovo, Vojnik i predjeli do Durmitora.

Ljeti je Vučje omiljeno izle- tište, polazište za razna takmičenja, izlete i mani- festacije, a u zimskom pe- riodu centar je spreman da dočeka sve ljubitelje zimskih sportova.

Nikšić je poznat po svom „moru” – kako Nikšićani drugačije nazivaju vještačko jezero Krupac. Krupac je smješten 5,5 km zapadno od Nikšića i jedno je od najljepših nikšićkih izletišta. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 600 m, dužina jezera je 2,5 km, a širina 2,8 km. Čista voda, obilje ribe, uređena plaža, prostrano polje s jedne, i živopisne stijene s druge strane, čine jezero privlačnim i pogodnim za formiranje sportsko-rekreativnog kompleksa.

Na Krupačkom jezeru nalazi se re- storan, uređena plaža sa pratećim sadržajima i šetalište na brani, pa ovo izletište ljeti posjeti veliki broj turista. Ovdje se organizuju mnoga takmičenja, muzičke manifestacije, sportovi na vodi, ribolov… tako da sigurno nećete ostati ravnodušni ukoliko posjetite Krupac.

Slano jezero ima površinu od 9 km² i smješteno je u zapa- dnom dijelu Nikšićkog polja, okruženo sre- dnjim i visokim plani- nama. Obala Slanog jezera je dosta razuđena sa nekoliko ostrva od kojih je najveće Viza. U pitanju je vještačko jezero koje je izgrađeno 1950. godine za potrebe hidroelektrane Perućica.

Saborna crkva Svetog Vasilija Ostroškog je izgrađena u XiX vijeku. Saborna crkva je podignuta prema projektu koji je uradio ruski arhitekta Mihai- lo Mihailovič Preobraženski, a gradnja se odvijala uz veliku pomoć Ruske pravoslavne crkve i carske porodice Romanov.

Ovaj monumentalni spomenik podignut je u slavu poginulih crnogorskih i hercegovačkih junaka u ratovima od 1875. do 1880. godine.

Veličanstvena sakralna građe- vina, koja dominira panoramom Nikšića podignuta je na Petrovoj glavici zapadno od uzvišenja Trebjese. Sa njene južne strane nalazi se Dvorac kralja Nikole, što zajedno predstavlja dominantnu urbanističku cjelinu u Nikšiću.


Dvorac kralja Nikole, do kojeg se dolazi prelijepim parkom, spada u najvrijednije ku- lturno nasleđe Ni- kšića i Crne Gore. Već više godina u ovom zdanju su Za- vičajni muzej, Gra- dska biblioteka, Galerija i Arhiv. Po- sebno je čaroban zimi kada ga pokrije snijeg – izgleda kao dvorac iz bajke.

Centar grada predstavlja omiljeno mjesto okupljanja za Nikšićane i za mnogobrojne posjetioce, uvijek pun mladih ljudi, energije i života.

Samim centrom Nikšića dominira prostrani gradski trg u okviru kojeg su smje- šteni brojni kafići, restorani i prodavnice.

Park u centru grada, pored Dvorca kralja Nikole, predstavlja pravu zelenu oazu. Popločane staze za šetnju, klupe, mobilijar za djecu, fontana i obližnji kafići čine ga jednim od najposjećenijih i omiljenih mjesta u gradu.

Park Manitovac je udaljen 1,5 km od centra grada i nalazi se na obali rijeke Zete. Svojom ljepotom i sadržajima mami posjetioce svih starosnih dobi. U parku se nalazi prelijepi most dužine 25 m, koji spaja dvije obale, dizajniran i projektovan tako da se savršeno uklapa u ambijent.

Nikšić je grad bogate kulturno-istorijske bašti- ne. U njemu se nalazi niz arheoloških lokacija i kultu- rno-istorijskih spomenika, od kojih su najznačajniji:

Tvrđava Bedem – u toku obnavljanja srednjevjeko- vnog grada, najveći dio grada bio je podignut upravo u unutrašnjosti Bedema i zvao se Gornji Onogošt. Nikšićki Bedem je vjekovima mjesto okupljanja i centar kulturnih dešavanja.

Crvena stijena – arheološko nalazište koje je pronađeno iskopavanjem, nalazi se u selu Petrovići, čijim je istraživanjem otkriven 31 kulturni sloj i materijalni ostaci iz praistorijskog doba. Crvena stijena pote- ncijalno je jedno od najzna- čajnijih arheoloških nala- zišta na evropskom konti- nentu.


Akropole stećaka potiču iz XIII, XIV i XV vijeka i povezane su sa razvojem bogumilstva kao vjerskog pokreta. Ovaj pojam je bio vezan za kamene uspravne spomenike, a kasnije su tako nazivani nadgrobni stari spomenici u obliku većih kamenih ploča.

Crkva Sv. Petra i Pavla je najstarija crkva u Nikšiću. Čuvena je po freskama svetaca čija imena nosi. Zidno slikarstvo ovog hrama spada u onaj živopis za koji
se može reći da je jedan od poslednjih koji je nastao u vizantijskim tradicijama.

Manastir Sv. Luke, poznat kao Župski manastir, podignut je 1492. godine. Podigao ga je narod odmah poslije pada pod tursku vlast. Poslednjih godina XX vijeka ovaj manastir je pretvoren u ženski manastir, sa razvijenom domaćom radinošću.

Rimski most na Moštanici nalazi se na starom putu koji ide iz Nikšića, preko Grahova, za Trebinje. Podignut je u III vijeku i jedan je od najstarijih mostova u Crnoj Gori.
Džamija u Nikšiću je jedna od četiri džamije koje su postojale u vrijeme turskog Nikšića, podignuta 1804. godine.

Carev most na rijeci Zeti – vrlo neobičan most sa 18 okana, skoro jedini te vrste po broju okana u svijetu, dug 269m, nazvan po ruskom caru Aleksandru III koji je pomogao da se izgradi.

Kultura i kulturni događaji

Nikšić je grad bogate kulturno-istorijske bašti- ne i prepoznat je po kultu- rnim manifestacijama kao što su Međunarodni festival kamerne muzike, Međunarodni festival glumca i Međunarodni festival gitare.

„Septembarski dani“ su tradicionalna manifesta- cija koju gradska uprava organizuje povodom Dana oslobođenja Nikšića, u okviru koje je predviđen niz programa iz kulture, sporta, turizma i ekologije.

„Lake fest“ je poznati muzi- čki festival koji se na jezeru Krupac organizuje svake godine u ljeto. Ovaj događaj je festival rok muzike koji posjeti više desetina hilja- da ljubitelja muzike i po- štovalaca stvaralaštva najpopularnijih rok muzičara.

„Dani meda“, „Dani dre- njina”, „Dani kalopera” i „Kro- mpirijada“ su manifestacije koje takođe okupljaju veliki broj posjetilaca.

Nikšić je prepoznatljiv i po čuvenom Nikšićkom pivu. Kao prva i jedina fabri- ka te vrste u Crnoj Gori, nikšićka Pivara je osnovana 1896. godine. Prvo veliko međunarodno priznanje Pivara dobija 1932. godine u Parizu, a od tog perioda do danas osvojeno je pre- ko 70 medalja na najve- ćim domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Kvalitet i ime Nikšićkog piva davno su prešli granice bivše i sadašnje države i ono je postalo najprepoznatljiviji crnogorski brend.