Ženska liga

Dodatna podrška ženskom šahu biće i odigravanje Ženske lige, koja je planirana za maj mjesec u terminu održavanja Premijer lige.

Pravo učešća imaju ženske ekipe već postojećih klubova.
• Druge ekipe se moraju registrovati u skladu sa Zakonom o sportu.
• Liga će se igrati na 4 table.
• Moguće je angažovanje dvije strane igračice koje bi bile oslobođene plaćanja registracione takse.
• Taksa ekipe za učešće na ligi iznosi 100 eura.
• Šahovski savez Crne Gore će finansijski nagraditi najuspješnije ekipe.
• Rok za prijave je 28. februar 2022. godine.

Narednih dana upoznaćemo sve klubove sa novim Pravilnikom vezanim za žensku ligu.