Završena “Ljetna škola šaha” šahovske sekcije u OŠ:”Luka Simonović” u Nikšiću

Po završetku školske godine, dugogodišnji volonter u ovoj školi nastavnik informatike i fizike ing Branko Mandić, licencirani šahovski trener ( Developmental instructor from 2014 and Fide instructor from 2017 ) nastavio je sa radom sekcije sa ciljem da zainteresovanima, kompenzira negativan uticaj korone tokom školske godine, mada je funkcionisala viber grupa i uključi one učenike koji bi nastupili na pionirsko prvenstvo Crne Gore u Sutomoru od 25 do 30 avgusta 2021.g, a naročito da se održi ekipa škole ( 4+2 rezerve ) i tradiciju njenih uspjeha.

Valja pomenuti da je tim uspjesima posebno doprinosila i Tijana Blagojević, potom Teodora i Stefan Mandić, a u novije vrijeme Čurovići Dragan i Milan i Ksenija Marojević i Anastasija Mandić. Tokom godine od II do IV razreda prođe pedesetak učenika, a ostanu najuporniji. Ovi mladi šahisti su uglavnom odlični učenici i nađu vremena da se bave ovom drevnom igrom, kao korisnom dopunom obrazovanju. Sekcija se održava u kabinetu matematike trofejne nastavnice matematike Ljiljane Kruške, koja podržava ovu aktivnost mladih šahista. Poslednji časovi su bili simultanke na kojima su učenici uvježbavali pisanje poteza.