optimal

OPTIMAL SA ŠAHISTIMA

OPTIMAL OFICIJELNI SPONZOR ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE   Šahovski savez Crne Gore i renomirana Privatna zdrastvena ustanova Dnevna bolnica „OPTIMAL“, sklopili su ugovor o poslovnoj saradnji. Ugovor su potpisali Anja Zečević, menadžer [ Više ... ]

08.10.2015