Milan Drasko

ITALIJANSKA TURNEJA

Kalabrijski grad Lokri, u prošlosti jedan od najznamenitijih gradova Velike Grčke, pod imenom Epizefirski Lokris, osnovan je 680.godine p.n.e. Grad oduševljava drevnim lokacijama  i  izrazito lijepim, čistim Jonskim morem. Od aprila prošle [ Više ... ]

14.08.2015