KALENDAR TAKMIČENJA

Kalendar takmičenja i raspis

Objavljen je Kalendar takmičenja Šahovskog saveza Crne Gore za 2015. godinu kao i raspis za Ekipni kup Šahovskog saveza Crne Gore. Raspis se nalazi u okviru Kalendara– rubrika [ Više ... ]

04.03.2015