SPISAK KLUBOVA PO LIGAMA ZA 2020. GODINU

Premijer liga (9) Registraciona taksa 200,00 eura
1 ŠK Crnogorac Cetinje
2 ŠK Budućnost Podgorica
3 ŠK Elektroprivreda Nikšić
4 ŠK Rudar Pljevlja
5
6 ŠK Mimoza Tivat
7 ŠK Rokada Bijelo Polje
8 ŠK Prosvjeta Podgorica
9 ŠK 7.oktobar Podgorica
10 ŠK Herceg Novi Herceg Novi
 
Prva liga (8) Registraciona taksa 100,00 eura
1 ŠK Kotor                        Kotor
2 ŠK Omladinac Budućnost Podgorica
3 ŠK Cetinje Cetinje
4
5 OŠK Mladost Nikšić
6 ŠK Gambit Berane
7 ŠK Berane                       Berane
8 ŠK Dijagonale Podgorica
9
10 ŠK Zora Podgorica
Druga liga (9)  Registraciona taksa 50,00 eura
1 ŠK Brskovo Mojkovac
2 ŠK Jedinstvo Bijelo Polje
3 ŠK Bihor Petnjica
4 ŠK Dama Budva
5 ŠK Plavsko Jezero Plav
6 ŠK An pasan Kolašin
7 ŠK Komovi Andrijevica
8 ŠK Mornar Bar Bar
9. ŠK Osnovne i srednje škole Pljevlja