ODRŽANA SKUPŠTINA ŠSCG

SKUPŠTINA ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE

Hotel Aurel, Podgorica, 22.12.2018. (subota)

U subotu, 22.decembra 2018. godine, u Hotelu Aurel u Podgorici, održana je Skupština Šahovskog saveza Crne Gore. Glavni razlog za sazivanje ove Skupštine bio je usvajanje Predloga Statuta Šahovskog saveza Crne Gore što je preduslov za preregistraciju ŠSCG u skladu sa Zakonom o sportu. Skupštinom je predsjedavao predsjednik Skupštine Dr Svetozar Cerović a bili su prisutni predstavnici 17 klubova.

Na skupštini se raspravljalo o više rješenja iz Zakona koja su našla mjesto u Statutu. Najviše se diskutovalo o ličnoj odgovornosti pojedinaca za finansijsko poslovanje klubova i saveza u svijetlu činjenice da su sportski subjekti pravna lica. Diskutovalo se i o stavljanju imena članova organa u Statut sportskih subjekata, o nadležnostima pojedinih organa kao i o više drugih rješenja iz Statuta.  Kroz sve diskusije provlačila se suštinska nit – loš položaj šaha u Crnoj Gori. Čini se da je glavni zaključak skupštine bio da je rejting šaha u Crnoj Gori u stalnom opadanju. Sve je manje sredstava za šah u cjelini, savez i šahovske klubove a administrativnih obaveza je sve više. Izražena je bojazan da će u periodu koji slijedi, zbog lošeg statusa, šahovskih entuzijasta biti sve manje a samim tim i manje aktivnosti, manje takmičenja, mladih šahista…

Nakon interesantne rasprave  predlog Statuta je usvojen jednoglasno.


 

Sazivanje Skupštine ŠSCG – 22.12.2018.