ODRŽANA SKUPŠTINA ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE

U Hotelu City, u Podgorici, danas (31.03.2018.) je održana Skupština Šahovskog saveza Crne Gore. Na skupštini su učestvovali delegati iz 24 kluba (od 30 koliko je ove godine registrovano u ŠSCG)  a bili su prisutni  članovi Upravnog odbora i više šahovskih radnika. Nakon višesatne diskusije, koja je povremeno bila veoma žustra, Skupština je uspješno završila svoj rad.

Usvojeni su zapisnik sa prethodne skupštine,  Izvještaj o  radu ŠSCG u 2017 godini, završni račun, plan aktivnosti za 2018. godinu. Izabran je novi sastav Arbitraže, konstatovane su promjene u sastavu Upravnog odbora.

Skupština je usvojila promjene sistema takmičenja  koje će se početi  primjenjivati od 2019. godine. Broj str anaca koji mogu nastupati za naše ekipe smanjen je sa dva  na jedan, broj igrača u ekipi  je povećan na osam s tim što svaka ekipa mora imati u sastavu dva igrača iz kategorije omladinci i žene. Ekipni kup će se od sledeće godine opet igrati kao nekad, pet kola po švajcarskom sistemu na jednom mjestu.

 

Uspješno je predsjedavao Dragan Popadić, potpredsjednik Skupštine (zbog zdrastvenih problema predsjednik skupštine  Dr Svetozar Cerović je bio spiječen da prisustvuje zasijedanju).

ŠSCG


Skupštinu ŠSCG će se održati u subotu, 31.03.2018. godine u 11,00 časova  u Hotelu City u Podgorici.

 

Za sjednicu je  predložen sledeći:

 

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela
 1. Radnog predsjedništva
 2. Verifikacione komisije
 3. Zapisničara
 1. Verifikacija mandata članova Skupštine
 2. Usvajanje  Zapisnika sa Skupštine ŠSCG održane 18.03.2017.
 3. Izbor Arbitražne komisije
 4. Izvještaj o radu ŠSCG u 2017. godini.
 5. Usvajanje završnog računa za 2017. godinu
 6. Plan aktivnosti ŠSCG u 2018. godini (kalendar takmičenja i budžet)
 7. Promjena sistema takmičenja
 8. Razrešenje i imenovanje članova Upravnog odbora
 9. Razno