Skupština Šahovskog saveza Crne Gore – 28.4.2024

Poštovani šahovski prijatelji, 
Kao što zante, mandat Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore je istekao, pa je Skupština koja će biti održana 28. aprila 2024. godine u Herceg Novom ujedno i konstitutivna i izborna.


U prilogu mejla nalazi se:

1. Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika i potpredsjednika Skupštine

2. Dnevni red Skupštine 

3. Obrazac za delegate

1. Svoje predloge za predsjednika i potpredsjednika Skupštine, klubovi, uz traženu dokumentaciju, treba da dostave kancelariji Šahovskog saveza Crne Gore do 22. aprila 2024. godine, do 12,00 časova, kako bi se pripremili materijali za glasanje i uspješan rad Skupštine.

Predlozi se podnose na način što šahovski klub predlaže predsjednika i potpredsjednika, pa se glasa za predlog u cjelosti.

2. Što se tiče predloga vezanih za izmjene i dopune Statuta, te za tačku razno, molim vas da predloge, sugestije i primjedbe dostavite do 25. aprila, kako bi na vrijeme pripremili konačan dnevni red sa materijalima, te se o istim izjasnili na Skupštini.

3. Obzirom da je sjednica konstitutivna molimo sve klubove da popune obrazac dostavljen u prilogu, kako bi se izvršilo konstituisanje Skupštine u skladu sa važećim Zakonom o sportu. Nakon konsultacija sa Ministarstvom sporta i mladih, predočeno nam je da je pomenuti obrazac dovoljan, te da nijesu potrebne druge ovjere kao u prethodnom periodu. 

Popunjen i ovjeren pečatom kluba, obrazac je potrebno dostaviti na ovaj mejl u skeniranoj verziji do 25. aprila, dok je delegat dužan da original donese na samu sjednicu.

Delegati koji ne dostave propisani obrazac neće moći da učestvuju u radu Skupštine.

Materijali za Skupštinu biće dostavljeni u najkraćem roku nakon tehničke provjere. 

Podsjećamo da će ŠSCG i ove godine obezbjediti po jedan pansion za sve delegate.

Delegati koji su u sastavu ekipa treba da potvrde svoje učešće na Skupštini da bi umanjili fakturu za klub.

Delegati koji nijesu u sastavu ekipa treba da potvrde svoje učešće na skupštini do 20.aprila da bi rezervisali smještaj.