Seminar za šahovske sudije

Podgorica, 4-6. septembar 2020. 

U cilju jačanja sudijskog kadra Šahovski savez Crne Gore (ŠSCG) organizuje seminar za šahovske sudije. Seminar će se održati u Podgorici, od 4. (petak) do 6. (nedjelja) septembra 2020. godine. Mjesto održavanja seminara zavisiće od broja prijavljenih  kandidata.

Seminar je namjenjen šahistima i šahovskim radnicima koji nemaju sudijska zvanja a imaju određena iskustva u organizaciji šahovskih takmičenja. Tema seminara biće pravila igre, parovanje i uloga šahovskog sudije u sistemu takmičenja ŠSCG. Na kraju seminara polagaće se ispit za osnovno sudijsko zvanje – šahovski sudija. 

Pravo pohađanja seminara i polaganje ispita za sudiju imaju osobe starije od 18 godina koje su najmanje godinu dana prije seminara registrovane u ŠSCG. Osobe koje ne ispunjavaju drugi uslov moraju dokazati svoje učešće u šahovskom životu Crne Gore u ranijem periodu kao i dostaviti dokaz o državljanstvu Crne Gore da bi se registrovali u ŠSCG. 

Svi učesnici, koji to do sada nijesu uradili, moraju  platiti godišnju registracionu taksu u iznosu od 10,00 eura na račun ŠSCG 550-4019-54 sa svhom uplate: registraciona taksa ŠSCG za 2020. 

Da bi se učestvovalo na seminaru potrebno je dostaviti prijavu sa osnovnim podacima (ime prezime, datum rođenja, FIDE ID ako ima, telefon i e-mail,  kratak pregled šahovskih aktivnosti kandidata kao igrača, sudije, organizatora…) na mejl saveza office@sahcg.me do 1.septembra 2020. godine do 12,00 časova. 

ŠSCG je, cijeneći aktuelne okolnosti i epidemiju virusa COVID 19, sve kandidate oslobodio plaćanja pohađanja seminara i polaganja ispita.

U slučaju da položi ispit, kandidat mora uplatiti 20,00 eura za dobijanje sudijske licence FIDE što je uslov za obavljanje sudijske funkcije. Ova uplata se vrši na račun ŠSCG 550-4019-54 sa svhom uplate: Licenca za šahovskog sudiju a ŠSCG ovaj iznos prosleđuje FIDE. Rok za uplatu je sedam dana od  dobijanja obavještenja o položenom ispitu.

Kao poseban vid seminara, biće održana dodatna obuka za upotrebu programa za parovanje. Sve zainteresovane, registrovane sudije sa MNE liste, koje žele da usavrše upotrebu programa za parovanje mogu da se prijave. Uslov je da to urade do 1. septembra 2020. godine. Termin i mjesto za obuku biće određen naknadno,  zavisno od strukture i broja prijavljenih kandidata. Za ovu obuku neophodno je uplatiti 10,00 eura na račun ŠSCG prije početka seminara. Svha uplate: obuka za upotrebu programa za parovanje.

Satnica i tačno mjesto održavanja seminara biće objavljeni 2. septembra na sajtu saveza i poslati prijavljenim kandidatima. Seminarom rukovodi internacionalni arbitar Igor Vujačić a polaganje se vrši pred Komisijom koju odredi ŠSCG.  

Na seminaru će biti primjenjene  predložene mjere Evropske šahovske unije za organizaciju aktivnosti dok traje epidemija virusa COVID 19 za koje je ŠSCG dobio saglasnost Instituta za javno zdravlje. Organizator ima pravo da ne dozvoli učešće na seminaru osobama koje se ne pridržavaju ovih mjera. U slučaju pogoršanja situacije sa epidemijom korone ŠSCG ima pravo do odloži seminar.