ŠAHOVSKI KAMP

Šahovski klubovi „ Dijagonale “ – Podgorica , „ Mladost “ – Nikšić i „ Crnogorac “ – Cetinje, organizovaće šahovski kamp za mlade šahiste od 09. do 16. januara 2015. godine u hotelu „ Kapri “ – Igalo (sedam noćenja / 22 Eura po danu / mogućnost plaćanja u 2-3 rate).

Predavači u kampu su renomirani velemajstori :
– BOŽIDAR IVANOVIĆ – DRAGAN KOSIĆ – IGOR MILADINOVIĆ
Svi zainteresovani mogu se u narednih petnaestak dana prijaviti na sledeće brojeve telefona:
Radmila Milosević 069/ 490- 279
Nebojša Pobor 067/214-789
Mišo Prijović 068/331-113

I.) NASTAVNI PLAN I PROGRAM KAMPA
Polaznike podijeliti na dvije grupe ; polaznike Višeg kursa ( od 15 do 20 polaznika ) i polaznike Nižeg kursa ( ostale ).

1.) VIŠI KURS

a.) Prvi dan
Termini : 13.00 – 15.00 i 17.00 – 19.30
Predavač : Velemajstor Božidar Ivanović
Tema : Topovske završnice
b.) Drugi dan
Termini : 10.00 – 12.30 i 17.00 – 19.30
Predavač : Velemajstor Božidar Ivanović
Tema : Topovske završnice
c.) Treći dan
Termini : 09.00 – 12.00 i 16.00 – 19.00
Predavač : Velemajstor Igor Miladinović
Tema : Čigorinova varijanta
d.) Četvrti dan
Termini : 09.00 – 12.00 i 16.00 – 19.00
Predavač : Velemajstor Igor Miladinović
Tema : Paulsenova varijanta sicilijanske odbrane ( Paulsenka )
e.) Peti dan
Termini : 10.00 – 12.00 ; 14.00 – 16.00 ; 18.00 – 20.00
Predavač : Velemajstor Dragan Kosić
Tema : Sicilijanska odbrana ( naknadno će se odlučiti za varijantu )
f.) Šesti dan
Termini : 10.00 – 12.00 ; 14.00 – 16.00 ; 18.00 – 20.00
Predavač : Velemajstor Dragan Kosić
Tema : Izlazak iz otvaranja , središnjica , plan i strategija
g.) Sedmi dan
Termini : 10.00 – 12.00 ; 14.00 – 16.00 ; 18.00 – 20.00
Predavač : Velemajstor Dragan Kosić
Tema : Taktika

2.) NIŽI KURS

a.) Prvi dan
Termini : 13.00 – 15.00 i 17.00 – 19.30
Predavač : Velemajstor Igor Miladinović
Tema : Osnovne pješačke završnice
b.) Drugi dan
Termini : 09.00 – 12.00 i 16.00 – 19.00
Predavač : Velemajstor Igor Miladinović
Tema : Osnovne pješačke završnice
c.) Treći dan
Termini : 10.00 – 12.00 ; 14.00 – 16.00 ; 18.00 – 20.00
Predavač : N.N.
Tema : Demonstracija partija dobijenih na osnovu prednosti stečene taktičkim sredstvima u otvaranju ( Pripremio Božidar Ivanović )
d.) Četvrti dan
Termini : 10.00 – 12.00 ; 14.00 – 16.00 ; 18.00 – 20.00
Predavač : N.N.
Tema : Demonstracija partija dobijenih na osnovu prednosti stečene taktičkim sredstvima u otvaranju ( pripremio Božidar Ivanović )
e.) Peti dan
Termini : 10.00 – 12.00 ; 14.00 – 16.00 ; 18.00 – 20.00
Predavač : VM Dragan Kosić
Tema : Sicilijanska odbrana ( naknadno će se odlučiti za varijantu )
f.) Šesti dan
Termini : 10.00 – 12.00 ; 14.00 – 16.00 ; 18.00 – 20.00
Predavač : VM Dragan Kosić
Tema : Izlazak iz otvaranja , središnjica , plan i strategija
g.) Sedmi dan
Termini : 10.00 – 12.00 ; 14.00 – 16.00 ; 18.00 – 20.00
Predavač : VM Dragan Kosić
Tema : Taktika