REGISTRACIJA KLUBOVA I POJEDINACA ZA 2023. GODINU

REGISTRACIJA KLUBOVA I POJEDINACA ZA 2023. GODINU

 • Obavještavamo klubove i pojedince da je u toku registracioni period koji traje do 28. februara 2023. godine.
 • Registracija se vrši u skladu sa Pravilnikom o registraciji ŠSCG.
 • Pravo na obnovu registracije imaju klubovi, druge šahovske organizacije i pojedinci koji ispunjavaju uslove ovog pravilnika i koji su podmirili finansijske obaveze prema Šahovskom savezu Crne Gore iz prethodnog perioda.
 • Obnova registracije vrši se isključivo elektronski, putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFcuvmr0tlf_xo6JROx4J9ALqAFFIMlwfUNsYVOPUmUe9Scg/viewform?usp=sf_link
 • Molimo Vas da tačno ispunite Zahtjev za registraciju jer su to jedini validni podaci za svaki klub. Po ispunjenju traženih podataka, svaki klub pojedinačno će dobiti poseban link na kojem može prijaviti registrovane igrače za 2023. godinu.
 • Registracija kluba se smatra završenom plaćanjem odgovarajuće registracione takse u zavisnosti od ranga takmičenja i u skladu sa Pravilnikom o registracicji ŠSCG.
 • Upis u spisak registrovanih igrača i plaćanje registracione takse vrše igrači lično. Svaki registrovani igrač/ica dužan/na je da plati registracionu taksu od 10,00 eura nezavisno da li se registruje kao član kluba ili lično. U njihovo ime to mogu uraditi i klubovi čiji su oni članovi. Registracija se smatra završena tek nakon plaćanja navedene takse na račun ŠSCG. 
 • Strani igrači su takođe obavezni platiti registracionu taksu u iznosu od 10,00 eura.
 • Na službenim takmičenjima Šahovskog saveza Crne Gore mogu učestvovati samo registrovani takmičari, odnosno pojedinci koje se nalaze na spisku registrovanih takmičara i koji su platili predviđenu registracionu taksu. Takođe na zvaničnim takmičenjima ŠSCG mogu učestvovati samo igrači koji imaju otvoren FIDE ID broj. Uslovi za otvaranje ovog broja definisani su Pravilnikom o registraciji ŠSCG.
 • Fakture za registraciju dostavicemo svakome pojedinacno u narednom periodu.
 • Sva plaćanja vrše se na račun ŠSCG:  530-53794-39 NLB Banka

Napomena: Sva dodatna pitanja i informacije oko registracije šaljite na mejl saveza: sahcgregistracija@gmail.com