REGISTRACIJA KLUBOVA I POJEDINACA ZA 2022. GODINU

Poziv za registraciju za 2022. godinu.

Pravilnik o registracijiZahtjev za registracijuSPISAK KLUBOVA PO LIGAMA
 • Podsjećamo vas da je u toku registracioni period koji traje do 29. februara 2022. godine.
 • Registracija se vrši u skladu sa Pravilnikom o registraciji ŠSCG.
 • Pravo na obnovu registracije imaju klubovi, druge šahovske organizacije i pojedinci koji ispunjavaju uslove ovog pravilnika i koji su podmirili finansijske obaveze prema Šahovskom savezu Crne Gore iz prethodnog perioda.
 • Obnova registracije vrši se isključivo ispunjavanjem priloženog obrasca – Zahtjeva za registraciju u dva primjerka. Jedan ovjeren primjerak obrasca se vraća klubovima a jedan ostaje u savezu.. Jedan primjerak obavezno dostaviti u elektronskoj formi na mejl sahovskisavezcrnegore@gmail.com da bi spisak članova bio blagovremeno objavljen na sajtu ŠSCG.
 • Zahtjev za registraciju se dostavlja poštom na adresu Šahovski savez Crne Gore, ulica IV jula broj 37 Podgorica ili neposredno u kancelariji saveza.
 • Molimo Vas da tačno ispunite Registracioni list ( Zahtjev za registraciju)  jer su to jedini validni podaci za svaki klub.
 • Registracija kluba se smatra završenom plaćanjem odgovarajuće registracione takse.
 • Upis u spisak registrovanih igrača i plaćanje registracione takse vrše igrači lično. Svaki registrovani igrač/ica dužan/na je da plati registracionu taksu od 10,00 eura nezavisno da li se registruje kao član kluba, društva ili lično. U njihovo ime to mogu uraditi i klubovi čiji su oni članovi. Registracija se smatra završena tek nakon plaćanja navedene takse na račun ŠSCG (550-4019-54).
 • Strani igrači su takođe obavezni platiti registracionu taksu u iznosu od 10,00 eura.
 • Na službenim takmičenjima Šahovskog saveza Crne Gore mogu učestvovati samo registrovani takmičari odnosno pojedinci koje se nalaze na spisku registrovanih takmičara i koji su platili predviđenu registracionu taksu.
 • Fakture za registraciju dostavicemo svakome pojedinacno u narednom periodu.

Napominjem da za sve dodatne informacije I oko dostavljanja dokumentacije za registraciju kancelariji saveza kontaktirate rejting administratora Igora Vujacica na 067 237 360.

Srdacan pozdrav,

Jovan Milovic. tel. 067/600-471