Redovna skupština šahovskog kluba „Kotor“

Srijeda 08.10.2014.

 

Redovna skupština šahovskog kluba „Kotor“ održana je u Resursnom centru za sluh i govor »Dr Peruta Ivanović«.

Najveću pažnju prisutni ljubitelji šaha posvetili su problemu aktiviranja novih prostorija koje je klub dobio na korištenje od Opštine Kotor. Ustupajući Komunalnoj policiji svoje prostorije klub je izmirio materijalne obaveze. Uvjeravanja predstavnika Direkcije za izgradnju, sa kojom je klub potpisao ugovor, da su i komunalni dugovi novog prostora plaćeni, pokazali su se netačni. Zbog velikog neizmirenog duga prethodnih korisnika (preko 3000 €, sa tekućom kamatom), Elektrodistribucija je još u toku ljeta 2013. godine prekinula snadbijevanje prostorija električnom energijom. Klub od tada pokušava da riješi problem, ne nailazeći na razumijevanje ni u Opštini ni u Direkciji za izgradnju.

Skupština je donijela odluku da od Opštine Kotor zatraži novi odgovarajući prostor koji bi se mogao nesmetano koristiti za okupljanje članova, organizovanje takmičenja i edukacije najmlađih šahista. Podrška se očekuje od Sekretarijata za kulturu i sport sa kojim klub ostvaruje dobru saradnju.

Na Skupštini je istaknuta uspješnost nastave šaha u osnovnim školama »Savo Ilić« i »Njegoš«, koju vode članovi kluba, nastavnici Radoš Nedović i Nikola Peruničić. Kotor je od Šahovskog saveza Crne gore pohvaljen kao grad sa najviše učenika koji su odabrali šah kao nastavni predmet. Interesovanje mladih daje kotorskom šahu veliki potencijal koji se može iskoristiti jedino aktiviranjem klupskih prostorija.

Ekipa skKOTOR (Podgorica 12102014)Seniorska ekipa uspješno se takmiči u Prvoj šahovskoj ligi i ima dobre izglede da se osvajanjem drugog mjesta plasira u viši rang – Premijer ligu.

 

 

Uprava šahovskog kluba »Kotor«