PRVO ONLINE PRVENSTVO CRNE GORE ZA MLADE

(od 12 do 18 godina, 9-11. septembar 2020.)

Evropska šahovska unija od 18. do 20. septembra 2020. godine organizuje Online pojedinačno i ekipno prvenstvo Evrope za mlade u muškoj i ženskoj konkurenciji za uzraste do 12, do 14, do 16 i do 18. godina. Svaka nacionalna federacija ima pravo da u svakoj od 8 kategorija prijavi po tri igrača/ice. Za  ekipni rezultat boduju se najuspješniji po starosnim grupama posebno u muškoj, posebno u ženskoj konkurenciji. Tim može imati minimum 4 a najviše 12 igrača.

Naši predstavnici na Online prvenstu Evrope biće određeni na osnovu rezultata na državnim prvenstvima u 2019. godini, rejtinga a važan kriterijum će biti i plasman na Prvom online prvenstvo Crne Gore za mlade.

Propozicije takmičenja:

Šahovski savez Crne Gore, organizuje Prvo online Prvenstvo Crne Gore za mlade od 9. do 11. septembra 2020. godine. Prvenstvo će se igrati na platformi chess.com i svi igrači moraju otvoriti nalog na njoj. Početak turnira je 9.septembar 2020. u 16,00 časova.

Prava nastupa:

Pravo nastupa imaju domaći igrači registrovani kod ŠSCG  za 2020. godinu  po grupama:

  • do 12 godina –           rođeni 2008 god i mlađi         
  • do 14 godina –           rođeni 2006 god i mlađi
  • do 16 godina –           rođeni 2004 god i mlađi
  • do 18 godina –           rođeni 2002 god i mlađi

Sistem igre:

ŠSCG  će  odrediti sistem takmičenja zavisno od broja prijavljenih učesnika

Tempo igre:

Tempo igre je 15 minuta po igraču za cijelu partiju uz bonifikaciju od 5 sekundi za svaki odigrani potez  počev od prvoga.

Prijava učešća

Prijava učešća se podnosi e‐mailom na elektronsku adresu saveza (office@sahcg.me) do 7. septembra  do 14:00 časova. U prijavi je obavezno navesti: ime i prezime, datum rođenja, FIDE ID broj, mejl, naziv na platformi chess.com, rejting i kategoriju takmičara. Kako registracija u ŠSCG podrazumijeva i plaćanje registracione takse u iznosu od 10,00 eura svi učesnici moraju izvršiti ovu obavezu najkasnije do 6. septembra da bi se uvrstili u listu učesnika.  Prijavljeni učesnici moraju potvrditi svoje učešće glavnom sudiji Igoru Vujačiću, najkasnije sat vremena prije početka turnira.

*Organizator ima pravo izmjene sistema takmičenja, tempa igre i sl.