PRIJAVA ZA TAKMIČENJE I CRNOGORSKA LIGA U ŠAHU ZA 2015

Prva liga broji 10 klubova :

  1. Zeta Podgorica
  2. Omladinac Podgorica
  3. 7 oktobar Podgorica
  4. Dijagonale Podgorica
  5. Ljubomir Đurđić Bijelo Polje
  6. Jedinstvo Bijelo Polje
  7. Rokade Bijelo Polje
  8. Herceg Novi Herceg Novi
  9. Mornar Bar
  10. Cetinje Cetinje

Takmičenje će se prema Kalendaru takmičenja održati u tri vikenda:

4 – 6 septembar I vikend (1,2,3 kolo) Bijelo Polje,

18 – 20 septembar II vikend ( 4,5,6 kolo) Podgorica

16 – 18 oktobar III vikend (7,8,9 kolo) Podgorica

Takmičenja će se održati u Bijelom Polju (jedan vikend) i Podgorici (dva vikenda).

Svi klubovi su obavezni potvrditi (u pisanoj formi) učešće na takmičenju, najkasnije do 18.08.2015 do 12,00 časova. Strani igrači se moraju registrovati najkasnije do 20.08.2015. Prijave osnovnih sastava klubovi su obavezni dostaviti, na priloženom obrascu, najkasnije do 27. 08. 2015. do 12,00 časova kada će biti izvučeni brojevi. Sastavi se mogu prijaviti po titulama, rejtingu ili po slobodnom izboru. Osnovni sastav se ne može mijenjati

U slučaju da neka ekipa odustane od takmičenja, liga se neće popunjavati. Ekipe koje odustanu od takmičenja su obavezne da u pismenoj formi u navedenom roku (18.08.2015 do 12,00 časova) navedu razloge neučestvovanja

Takmičenje se igra na šest tabli a ekipe broje 10 članova (6 igrača i 4 rezerve). Svaka ekipa može prijaviti u osnovnom sastavu dva stranca (mora platiti taksu za drugog stranca) ali u jednom meču može igrati samo jedan stranac. Svaka ekipa može u svom sastavu imati dva igrača sa dvojnom registracijom i oba mogu nastupati u jednom meču.

Podsjećamo da je obaveza svih klubova da dostave podatke za sve članove ekipa koji će nastupati (2 fotografije, ime prezime, datum rođenja, ime oca). Igrač bez takmičarske knjižice neće moći nastupati na takmičenju.

Klubovi su obavezni izmiriti obaveze-dugovanja prema savezu. Klub koji ne izmiri svoje finansijske obaveze neće biti uvršten u izvlačenje turnirskih brojeva za takmičenje.

Sve pojedinosti o takmičenju biće određene raspisom i pravilnikom takmičenja u skladu sa važećom regulativom ŠSCG.

Boro Miljanić, internacionalni majstor

Generalni sekretar

069/541-137