Predlog Pravilnika o sudijama

Predlog Pravilnika o sudijama biće na javnoj raspravi do 24.10.2014. godine.

Predlog možete pogledati na ovom linku >>>

Ukoliko imate amandmane na Predlog teksta pravilnika molimo da ih pošaljerte putem e-mail: office@sahcg.me