Pojedinačno seniorsko prvenstvo Crne Gore u šahu za žene za 2016. godinu – RASPIS

Pljevlja, 5 -11 jul 2016. godine

 RASPIS (PDF) »»»
PRIJAVA ZA UČEŠĆE (DOC) »»»

Organizator:  Šahovski savez Crne Gore i ŠK „Osnovne i srednje škole“  Pljevlja

Mjesto igranja: Hotel   Pljevlja – Pljevlja

Smještaj: Seniorskim reprezentativkama Crne Gore (širi spisak iz 2015.) biće obezbijeđen besplatan pun pansion (Hotel Pljevlja). Za ostale učesnice obezbijeđen  je pun pansion u istom hotelu  po cijeni od 20,00 eura/na dan u koju je uračunata boravišna taksa .

Pravo učešća: Pravo učešće imaju sve šahistkinje registrovane u Šahovskom savezu Crne Gore kao domaće igračice  – nalaze se na MNE rejting listi ili imaju crnogorsko državaljanstvo a ne nalaze se na stranoj rejting listi.

Rok za prijave: Svaka učesnica je u obavezi da prijavi svoje učešće do 12,00 časova 20. juna 2016. god. u pismenoj formi – ispunjavanjem aplikacionog obrasca,  lično u kancelariji ŠS CG, e–meilom ili putem faxa. Molimo sve igračice da se prijave u predviđenom roku. Pravovremena prijava je važna  radi određivanja sistema takmičenja a samim tim i načina njegove organizacije.

Sistem takmičenja: Sistem takmičenja i nagrade direktno će zavisiti od broja prijavljenih učesnica.

2 učesnice – meč od 4 partije, od 3 do 6 učesnica – dvokružni Berger, od 7 do 10 učesnica – jednokružni Berger, od 11 do 20 učesnica – Švajcarac 7 kola, 21 i više učesnica – Švajcarac 9 kola

Organizator zadržava pravo da promjeni sistem takmičenja.

 

Nagrade: Nagradni fond zavisi od broja prijavljenih učesnica. U slučaju da se prijavi 7 i više takmičarki nagradni fond će iznositi 700,00 eura a u slučaju da se prijavi manje šahistkinja nagradni fond iznosiće 550,00eura. Raspored nagrada biće određen Turnirskim pravilnikom prema broju prijavljenih igračica. Sve nagrade biće uplaćene nakon završetka takmičenja na žiro račun nagrađenih takmičarki uz plaćanje pripadajućeg poreza od strane organizatora.

 

Tehnička konfencija: 05.07.2016. u 10,00 časova u sali za igru

Svečano otvaranje: 05.07.2016. u 14,30 časova

Satnica: svakog dana kola počinju u 15,00 časova

Svečano zatvaranje: 11.07.2016, god. u 20,00 časova

Sve učesnice su obavezne da prisustvuju svečnom otvaranju i zatvaranju turnira.

Organizator zadržava pravo da promjeni navedenu satnicu

 

Tempo: Prvenstvo se igra po FIDE pravilima. Tempo igre: 90 minuta za 40 poteza, sa dodatkom 30 minuta do kraja partije i bonifikacijom od 30 sekundi za svaki odigrani potez počevši od prvog.

.

Dioba mjesta: U slučaju diobe mjesta nagrade se ne dijele

U slučaju diobe  prvog mjesta odlučuju bolji dodatni krtiterijumi

Napomena: Sve što nije predviđeno ovim raspisom biće regulisano Pravilnikom prvenstva.

 

                                                                                                            Šahovski savez Crne Gore

e-mail office@sahcg.me

fax 020 662 164; tel 020 662 165