RASPIS – Pojedinačnog seniorskog prvenstva Crne Gore u šahu za muškarce  za 2015. godinu

Pljevlja, 25 jul. – 4. avgust 2015. godine

 

Organizator: Šahovski savez Crne Gore, Opština Pljevlja i pljevaljski šahovski klubovi

Mjesto igranja: Akademski centar   Pljevlja

Smještaj: Besplatan pansion u jednokrevetnim sobama za sve učesnike u hotelu Gold (11 pansiona).

 

Učesnici:

 1. Đukić Nikola, velemajstor sa šampionata 2014
 2. Drašković Luka, internacionalni majstor sa šampionata 2014
 3. Blagojević Dragiša, velemajstor sa šampionata 2014
 4. Kosić Dragan, velemajstor po rejtingu
 5. Draško Milan, velemajstor po rejtingu
 6. Lekić Dušan, internacionalni majstor po rejtingu
 7. Ivanović Božidar, velemajstor po rejtingu
 8. Kalezić Blažo, internacionalni majstor po rejtingu
 9. Tomić Aleksandar, omladinski šampion za 2014.
 10. Blagojević Tijana,ženski internacionalni majstor sa polufinala
 11. Potpara Nikola, sa polufinala
 12. Krivokapić Marko, internacionalni majstor sa polufinala

 

U slučaju otkaza nekog od učesnika, upražnjena mjesta biće popunjena rezervom iz odgovarajuće grupe iz koje je stekao prvo učešća.

Rok za prijave: Svaki učesnik je u obavezi da potvrdi svoje učešće do 12,00 časova 10.jula 2015. god. u pismenoj formi – ispunjavanjem aplikacionog obrasca, lično u kancelariji ŠS CG, e–meilom ili putem faxa. Za sve učesnike koji u   roku  ne potvrde svoje učešće smatra se da su otkazali i  biće zamjenjeni rezervama.

Izvlačenje brojeva: 25.07.2015. u 10,00 časova u sali za igru

Svečano otvaranje: 25.07.2015. u 14,30 uz obavezno prisustvovanje svih igrača

Satnica: svakog dana kola počinju u 15,00 časova

Svečano zatvaranje: 04.08.2015, god. u 20,00 časova uz obavezno prisustvovanje svih igrača

Organizator zadržava pravo da promjeni navedenu satnicu.

Tempo: Prvenstvo se igra po FIDE pravilima. Tempo igre: 90 minuta za 40 poteza, sa dodatkom 30 minuta do kraja partije i bonifikacijom od 30 sekundi za svaki odigrani potez počevši od prvog.

 

Nagrade: ukupno: 3.000. EUR

 1. 000€ 2. 800€    3. 600€   4. 300€      5. 200€   6. 100€

Sve nagrade biće uplaćene nakon završetka takmičenja na žiro račun nagrađenih takmičara uz plaćanje pripadajućeg poreza od strane organizatora.

 

Dioba mjesta: U slučaju diobe mjesta nagrade se  ne dijele.

U slučaju diobe  prvog mjesta odlučuju bolji dodatni krtiterijumi

Napomena: Sve što nije predviđeno ovim raspisom biće regulisano Pravilnikom prvenstva.

Aplikacionu formu možete preuzeti sa ovog linka: Prijava-za-ucesce 2015 M-1

Raspis možete preuzeti u u pdf formatu »»»

Šahovski savez Crne Gore
e-mail: office@sahcg.me
fax 020 662 164; tel 020 662 165