POJEDINAČNO ŠKOLSKO PRVENSTVO CRNE GORE U ŠAHU POVODOM 19.DECEMBRA – DANA OSLOBODJENJA PODGORICE – RASPIS

                     

ORGANIZATORI: Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa Šahovskim klubom “Dijagonale”, Osnovnom školom ,,Štampar Makarije” i Crnogorskim školskim sportskim savezom, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica i Uprave za sport i mlade.

Turnir se održava povodom 19. decembra Dana oslobodjenja Podgorice a održaće se 18. decembra 2021. godine u Osnovnoj školi “Šampar Makarije” u Podgorici.

Direktor turnira: Radmila Milošević
Glavni sudija: Igor Vujačić

OTVARANJE TAKMIČENJA 10.00 h
TEMPO IGRE: 10 minuta po igraču za partiju
SISTEM IGRE: Švajcarski sistem, 7-9 kola, kompjutersko parovanje
PRAVO UČEŠĆA: Svi učenici Osnovnih škola u Crnoj Gori
 
GRUPE: Prvenstvo se igra po razredima i podijeljeno je na 4 grupe, i to:

1-3 razred
4-5 razred
6-7 razred
8-9 razred

NAGRADE: Tri prvoplasirana takmičara u svakoj grupi dobijaju medalje a 10 prvoplasiranih takmičara biće nagrađeno diplomama i šahovskim knjigama.

EKIPNI PLASMAN: Biće proglašen i ekipni pobjednik odnosno najuspješnija škola na turniru.

Za ekipni plasman bodovaće se po tri najuspješnija takmičara iz svake grupe tako što će se sabirati mjesta koja su zauzeli ovi takmičari. Na kraju kada se saberu mjesta po tri najbolja takmičara u sve 4 grupe, pobjednik je ona škola koja bude imala najmanji ukupni zbir mjesta. Za ekipnu nagradu mogu konkurisati samo škole koje u svakoj grupi imaju minimum 3 takmičara.

NAGRADA EKIPNO: Školi koja osvoji prvo mjesto ekipno Organizator takmičenja obezbjediće besplatno učešće za 4 predstavnika i vođu puta na jednom mejunarodnom školskom prvenstvu u 2022. godini.

PRIJAVE ZA TURNIR: Sve škole obavezne su poslati registracionu formu Registraciona forma.docx najkasnije do 15. decembra na mejl Glavnog sudije Igora Vujačića: vujacic.igor@gmail.com