Pionirska liga Crne Gore u šahu za 2019 godinu

Šahovski savez Crne Gore organizuje Pionirsku ligu Crne Gore u šahu za 2019 godinu, u dva
dijela (proljecni i jesenji) i to:
– Proljecni dio prvenstva održace se od 15. do 17. marta 2019. godine
– Jesenji dio prvenstva održace se od 22. do 24. novembra 2019. godine.

Čitav raspis pogledajte na ovom linku