PIONIRSKO PRVENSTVO CRNE GORE U ŠAHU ZA 2015. U MUŠKOJ I ŽENSKOJ KONKURENCIJI

Raspis takmičenja

 

Šahovski savez Crne Gore organizuje Pionirsko prvenstvo Crne Gore u šahu za 2015. godinu u muškoj i ženskoj konkurenciji od 15 – 19. juna  2015. godine u Pljevljima.

 

NAČELNI RASPORED TAKMIČENJA(KONAČAN RASPORED SAOPŠTAVA SE NA POČETKU TAKMIČENJA)
15 jun 16 jun 17 jun 18 jun 19 jun
2 kolo   9,30 4 kolo   9,30 6 kolo  9,30 8 kolo   9,30
1 kolo 15.30 3 kolo 15,30 5 kolo 15,30 7 kolo 15,30 9 kolo 15,30

 

Pravo učešća na takmičenju imaju mladi šahisti registrovani kod ŠS CG za 2015. godinu, rođeni 1.1.2001. i mlađi.

Podaci o turniru

Tempo igre iznosi 90 min. po igraču za cijelu partiju uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog.

Turnir se igra po sledećem sistemu u obje konkurencije:

– Meč od 4 partije ukoliko su prijavljena 2 učesnika

– Po dvokružnom Bergerovom sistemu, ukoliko je prijavljeno 3-4 učesnika

– Po Bergerovom sistemu, ukoliko je prijavljeno do 10 učesnika

– U 7 kola po švajcarskom sistemu, ukoliko je prijavljeno do 20 učesnika

– U 9 kola po švajcarskom sistemu – FIDE varijanta (kompjutersko parovanje), ukoliko je prijavljeno više od 20 učesnika

Organizator zadržava pravo promjene sistema takmičenja zavisno od broja prijavljenih učesnika.

Turnir se rejtinguje. Rekvizite obezbjeđuje ŠS CG.

Mogu se osvajati kategorije i titula majstorskog kandidata, prema Pravilniku o kategorizaciji ŠS CG.

Smještaj učesnika obezbijeđen  je u hotelu „Pljevlja“ u Pljevljima gdje  će se  prvenstvo i održati.

Cijene smještaja (puni pansion po osobi po danu):

– puni pansion u dvokrevetnoj sobi za učesnike i pratioce…………………..15,00 € plus BT

– doplata za jednokrevetnu sobu 2,5€

Rezervacije: Hotel Pljevlja, tel/fax 052/323 – 140, E-mail: hotelpljevlja@gmail.com

Bez izvršene rezervacije i uplate pansionskih usluga organizator ne garantuje smještaj.

Prijave učešća podnesene u pisanoj formi (e-mail, poštom) moraju prispjeti u kancelariju Šahovskog saveza Crne Gore najkasnije do 11. juna 2015. godine. Prijavljeni učesnici moraju potvrditi svoje učešće u sali za igru 15. juna 2015. godine do 14,00 časova.

Nagrade i plasman Pobjednici pionirskih prvenstava dobijaju pehare a po troje najuspješnijih medalje.

 Raspis možete preuyeti i u pdf formatu

Šahovski savez Crne Gore

E-mail office@sahcg.me

fax 020 662 164, tel: 020 662 165

Generalni sekretar Boro Miljanić 069/541-137