PIONIRSKA LIGA U ŠAHU ZA 2014 GODINU – RASPIS

Raspis takmičenja

 

Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa Šahovskim klubom “Dijagonale” organizuje  Pionirsku  ligu Crne Gore u šahu za 2014. godinu.

Liga će se održati 7-9 Novembra 2014. godine u Podgorici – Biblioteka”Radosav Ljumović”.

Pravo učešća u Pionirskoj  ligi Crne Gore u šahu imaju svi klubovi, registrovani u ŠSCG za 2014. godinu. Klub može nastupiti u ovom takmičenju samo sa jednom ekipom.
Pravo nastupa za ekipu u Pionirskoj ligi Crne Gore u šahu za 2014. godinu imaju takmičari i takmičarke rodjeni 2000 godine i mlađi.
Liga se igra po Bergerovom sistemu a broj kola biće određen u zavisnosti od broja prijavljenih ekipa.
Ekipu sačinjavaju 4 igrača (od kojih je jedan igrač obavezno djevojčica – na četvrtoj tabli)  i 4 rezerve. Osnovni sastavi ekipa mogu se prijaviti po slobodnom izboru.
Tempo igre iznosi 45 minuta za čitavu partiju uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog. Obavezno je pisanje poteza do kraja partije.
Konačan plasman ekipe određuje se po broju osvojenih meč bodova (pobjeda 2 boda, neriješen 1 meč bod i izgubljen meč 0 bodova).
U slučaju istog broja meč bodova, plasman se određuje po slijedećim kriterijumima: a) poeni; b)  Međusobni rezultat(i); c) Soneborn prema meč bodovima;  d) Žrijeb
Iz Pionirske lige Crne Gore u šahu za 2014 godinu  ne ispada  nijedna ekipa a u slučaju da neka ekipa odustane od učešća  liga se neće popunjavati.
Klubovi su obavezni potvrditi (u pisanoj formi) učešće na takmičenju, najkasnije do 31. oktobra 2014. godine, kada će se u prostorijama ŠSCG u 12,00 časova izvršiti izvlačenje turnirskih brojeva i održati tehnička konferencija na kojoj će biti izvršena i prijava sastava.
Rekvizite za igru obezbjeđuje Šahovski savez Crne Gore.
Nagrade: Tri prvoplasirana kluba na završetku takmičenja dobijaju pehare a njihovi članovi medalje.

 

Direktorica turnira

Radmila Milošević

(069 490 279)