PIONIRSKA LIGA 2018 – OSNOVNI SASTAVI

PIONIRSKA LIGA  2018

Jesenji dio, Podgorica, 23 -25 novembar

JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”

Adresa: Ul. Njegoševa br. 22

 

1.         ŠK,, Crnogorac” – Cetinje
1. Pobor Milo 2004
2. Vujović Savo 2004
3. Đurović Peko 2006
4. Latković Matija 2004
5. Moštrokol Matija 2005
6. Rolović Petar 2007
7. Jabučanin Vuk 2006
8. Tijana Stanojević 2007

 

 

2.       ŠK,, Dijagonale” – Podgorica
1. Muhotić Haris 2007
2. Drašler Luka 2008
3. Dragićević Nikša 2009
4. Kaluđerović Viktor 2010
5. Radojević Mihailo 2009
6. Bogetić Sergej 2012
7. Katnić Jana 2006
8. Zindović Selena 2005

 

 

3.        ŠK “Nikšić” – Nikšić
1. Knežević Dimitrije 2005
2. Šekarić Matija 2005
3. Lipovac Marko 2005
4. Perišić Nikola 2005
5. Šekarić Aleksandar 2008
6.  
7. Svrkota Iva 2006       D
8.  

 

4.         ŠK “Omladinac Budućnost” Podgorica
1. Popović Mateja 2005
2. Milović Ilija 2009
3. Ivanović Tara 2005
4. Vučković Iva 2007
5. Kankaraš Ksenija 2005
6. Svrkota Miloš 2009
7. Vuković Anđela 2008
8. Roganović Nastasija 2008

 

 

5.         OŠK “Trebjesa” Nikšić
1. Čurović Milan 2007
2. Čurović Dragan 2005
3. Jocović Vladimir 2005
4. Dendić Milan 2007
5. Dendić Danilo 2007
6. Bulatović Ognjen 2005
7. Mandić Anastasija 2007
8. Lalatović Nikolina 2004

 

 

6.         ŠK,, 7. Oktobar ” Podgorica
1. Cvetković David 2005
2. Berišaj Agron 2005
3. Šarić Ognjen 2006
4. Bailović Savo 2007
5. Mitrović Aleksa 2009
6. Karadaglić Balša 2009
7. Vujošević Slađanja 2007
8. Milić Ksenija 2009